PERSONLIGE HISTORIER SOM FORBINDELSER og veier til samhørighet

Bare det vi har kjennskap til vekker genuin empati. Det vi har omsorg for vil vi ivareta og beskytte.

Vi mennesker har til alle tider hatt behov for å uttrykke oss, for å definere oss selv og å bli sett. Det har vist seg å være en forutsetning for god helse på alle plan. Slik er det for både enkeltindivider, grupper og for samfunn. Men også trangen vi har til inntrykk - til å lytte til hverandre gjennom historier - det som forbinder oss med hverandre - er et grunnleggende og dypt menneskelig trekk. Gjennom forbindelsene vokser forståelse og toleranse. Bare det vi har kjennskap til vekker genuin empati. Og det vi har omsorg for vil vi ivareta og beskytte. 

Verden, slik vi kjenner den, er til en hver tid i endring, på godt og vondt. Dette bærer små og store lokalsamfunn også preg av. Behovet for å skape ny bevissthet og nye strukturer for vår sameksistens øker i takt med endring. Det kan være en utfordring, og en gyllen mulighet for å synliggjøre og aktualisere nærsamfunnets evne til inkludering, raushet og åpenhet – i alt og ett.

FORTELLERMØNSTRINGER

Lokal.kraft heier på et fargerikt og inkluderende samfunn – for alle – overalt. Og vi tror at ved å bli kjent med menneskene rundt oss vil vi forbinde oss sterkere og mer selvfølgelig med hverandre. Den korteste veien til kjennskap om ”den andre” er i direkte menneskemøter hvor vi får anledning til å fortelle hverandre hvem vi er og hva vi kommer fra. Og fellesskapet kjenner vi konkret og spontant når vi opplever å være sammen om noe. Slik har tanken om å skape arenaer for møter og historiedeling oppstått i vår tenketank. Denne plattformen kaller vi Forteller.kraft. Mønstringen Nesodden Forteller ble den første impulsen som sprang ut fra denne plattformen, våren 2016, da 101 fortellere inntok det lokale biblioteket. I møte med publikum – én til én – fortalte de historier om et viktig møte i livet sitt. Møtet kunne handle om en person...en tanke...selve livet...snø...et kontinent...en følelse...et dyr...havet...døden...en akkord...en tradisjon...kjærlighet...et lokalsamfunn... eller en uendelig rekke andre elementer - både konkrete og abstrakte – som har gjort inntrykk og hatt stor betydning for hver enkelt. 

Det var ikke bare de tre timene på biblioteket som bød på et utall rørende og skjellsettende møter mellom fremmede sambygdinger. I prosessen frem til den store dagen jobbet et tjuetalls gruppeledere med å rekruttere og forberede sine fortellere til å dele sine historier. Vi hadde som mål å samle en så bredspektret forteller-palett som mulig, og jobbet bevisst for å riste sammen folk som ikke kjente hverandre fra før. Resultatet har blitt mange ganger 101 historier, møter og varme, inkluderende forbindelser mellom folk som etter dette deler mer enn bare postadresse. 

Vinteren 2017/18 skjøt dette vakre treet knopper i Porsgrunn, noe vi håper bare er begynnelsen på en stor kraftskog av møter, historiedeling og menneskelige forbindelser over hele landet . . .

tenker du på noen steder som kunne trenge fortellerkraft? 

Et lokalsamfunn? En arbeidsplass? En institusjon? Et bibliotek? En park? En skole? En kulturmønstring? En festival? Et idrettslag?  Et borettslag? En stor eller liten gruppe mennesker som av ulike grunner kunne trenge å bli bedre kjent med hverandre? Nøl ikke med å ta kontakt – så kanskje vi kan finne på noe fint sammen!            

her kan du lese om nesodden forteller

Nesodden_Forteller_6596.jpg
Porsgrunn_Forteller_2382.jpg

Fjaler+Fortel+9128 (1).jpg