101 HISTORIER OM ET MØTE – TANGENTEN, 16. APRIL 2016

I bibliotekets alle kroker er det stilt opp ganske nøyaktig hundre og ett stol-par. På den ene av de to stolene sitter fortellerne, som i forkant av denne dagen har forberedt seg på å dele sine historier med sambygdinger. Den andre stolen venter på lyttere - publikum. De hundre og én fortellerne er håndplukket og utgjør et bredspektret persongalleri, bestående av folk i alle aldre, med ulik etnisitet, trosbekjennelse, politisk overbevisning og sosioøkonomisk bakgrunn. Felles for de 101 fortellingene er at de alle tar utgangspunkt i ”Et viktig møte i mitt liv”.

Når publikum kommer inn, blir de invitert til å sette seg på en ledig stol ved siden av en forteller. Fortellingene er korte, 3-5 minutter, slik at gjestene får anledning til å sirkulere og høre mange historier, og tid til å spise av maten som blir servert i kafeen. 

 

HER ER EN LITEN FORSMAK PÅ NOE AV DET DU KAN MØTE når nesodden forteller PÅ BIBLIOTEKET LØRDAG 17. APRIL 2016...

KULTURSJEFEN FORTELLEr...

...SAMMEN MED HUNDRE ANDRE SAMBYGDINGER...