Det konkrete arbeidet med felleshagen startet vinteren 2019, med forkultivering og inngåelse av en avtale med hokholt gård om leie av et mål dyrkbar mark. i løpet av våren, sommeren og høsten har denne jordlappen blitt bearbeidet, gjødslet, sådd og beplantet, tilbedt og bejublet, luket og høstet - alt det et stykke vekstareal krever og tilbyr. resultatet er en overflod av grønnsaker, meningsfulle samtaler, møter med et vell av værtyper og småkryp, spørsmål, undring, beundring og forundring. denne åkern har vist seg å være langt mer enn åsted for matauke - den er blitt like mye en verdifull plattform for møter med mennesker - og selve livet, i bokstavelig forstand!

Da Felleshagen lå i støpeskjeen, var målet rett og slett å bable litt mindre og å gjøre litt mer. Kjernegruppen i prosjektet var verken skolerte eller erfarne hagebrukere, og spørsmålet kretset rundt gjennomføringen av en hel vekstsesong på hobbybasis: Var det mulig å produsere bøttevis med velsmakende økologiske grønnsaker? Kunne denne smådriftsformen være en (liten !) viktig bidragsyter i forhold til alvorlige miljømessige utfordringer vi står overfor globalt? Svaret er entydig ja!

Og nå er målet for denne virksomheten utvidet. Felleshagen jobber videre for å inspirere til en jordlapp nummer 2…3…4…5…6… altså at mange flere mennesker får mulighet for å dyrke jorda på Nesodden (og andre steder).

Vi tenker at altfor mange folk er på utsiden av det gode selskap - enten det er fordi de har falt eller hoppet av, blitt skjøvet ut eller rett og slett aldri har kommet seg på innsiden. Vårt mål er å lage nye gode selskaper til de av oss som f.eks. ikke finner plass i det ordinære arbeidslivet. Vi vil rett og slett gi det å være på jordet en ny klang - for der er det plass til alle. Og det er nok av uløste oppgaver knyttet til noe av det mest fundamentale som finnes - nemlig å produsere og servere god, sunn og kortreist mat! Med jordet som omdreiningspunkt er det plass til mange virksomheter som med fagkompetanse og sosial takhøyde vil kunne skape bøttevis av meningsfulle og fremtidsrettede arbeids- og praksisplasser, væresteder og læringsarenaer.